Live-kameror

Borttagning av Innehåll

Content Removal Request

Om du har problem med något innehåll på denna webbplats eller om du har avbildats i något innehåll och önskar borttagning av sådant innehåll, skicka en Begäran om Borttagning med följande:

  1. Så mycket identifierande information om det anmälda innehållet som möjligt, inklusive men inte begränsat till:
    • Identifierande information om användaren som ansvarar för det anmälda innehållet.
    • En kort beskrivning av ditt problem med det anmälda innehållet.
    • Exakt datum och tid då du stötte på det rapporterade innehållet på webbplatsen.
  2. All annan information som du tror är relevant för ditt problem och kan vara till hjälp för oss.

Alla rapporter är konfidentiella och den person som ansvarar för det anmälda innehållet vet inte vem som har anmält dem.

Tillåt upp till 7 dagar för oss att svara på din fråga.

Du har  1000 tecken kvar. Du har nått storleksgränsen för detta meddelande (1000 tecken).